Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Πληροφορίες για το τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ζούμε σε μια εποχή όπου ο χάρτης των επαγγελμάτων αναπροσαρμόζεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για εξειδίκευση, ενώ συνειδητοποιείται η ανάγκη για ορθολογική επιλογή επαγγέλματος καθώς και στοχευμένη στελέχωση των επιχειρήσεων. Το προτεινόμενο τεστ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα που αξιοποιεί ψυχομετρικές μεθόδους και προχωρημένα μαθηματικά – στατιστικά μοντέλα, με σκοπό να διερευνήσει την προσωπικότητα, τις ικανότητες, τις κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ενός ατόμου και να προσδιορίσει όλα τα εναλλακτικά επαγγέλματα που ταιριάζουν με την ίδια την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και με προδιαθέσεις που ήδη υπάρχουν στο δυναμικό του. Δύναται να χορηγηθεί σε άτομα ηλικίας 13 ετών και άνω.

Διερευνά με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια των απαντήσεων που δίνει ο εξεταζόμενος, υπολογίζοντας 10 βαθμούς αλήθειας. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η μεθοδολογία εφαρμογής, η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του συστήματος έχουν δημοσιευτεί σε Διεθνή Συνέδρια και Περιοδικά κύρους. Οι ενότητες του τεστ, γνωστό ως AristonCandidates, ερευνώνται από τη δεκαετία του ’70 και θεωρείται ως το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικού προσανατολισμού παγκοσμίως.

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα αποτελέσματα της αναφοράς που δημιουργείται αυτόματα, αξιοποιούμενα, στηρίζουν και καθιστούν αποτελεσματικότερο το έργο της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, της συμβουλευτικής καριέρας και του επαγγελματικού προσανατολισμού, εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

α) Να εντοπιστεί το επάγγελμα / ειδικότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.

β) Να εντοπιστούν συγκεκριμένα Πανεπιστημιακά Τμήματα που ταιριάζουν στο άτομο.

γ) Να ελεγχθεί κατά πόσο το ήδη επιλεγμένο ή ασκούμενο επάγγελμα / ειδικότητα ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.

δ) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.

ε) Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την επιλογή μαθημάτων και κατευθύνσεων, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

α) Να εντοπιστεί το επάγγελμα / ειδικότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητα και στις κλίσεις του ατόμου.

β) Να διαπιστωθεί εάν το άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν είτε από συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον είτε από συγκεκριμένη ειδικότητα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

γ) Να ελεγχθεί αν το ήδη επιλεγμένο ή ασκούμενο επάγγελμα / ειδικότητα ταιριάζει στην προσωπικότητα, στις πραγματικές ικανότητες – δεξιότητες, καθώς και στις επαγγελματικές κλίσεις του ατόμου.

δ) Να εντοπιστούν εναλλακτικές επαγγελματικές δυνατότητες και επιπλέον κλίσεις του ατόμου.

ε) Να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις όσον αφορά την ένταξη του ατόμου σε τμήματα και την εξέλιξή του, καθώς και όσον αφορά την επιλογή εργασιακών κατευθύνσεων και εξειδικεύσεων.


Πληροφορίες για το Μαθησιακό Τεστ

Το τεστ αυτό αποτελεί ένα έμπειρο σύστημα ανάλυσης και χαρτογράφησης του μαθησιακού προφίλ και των δυνατοτήτων των ατόμων (παιδιών και ενηλίκων) σε σχέση με α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους, γ) μαθησιακές ικανότητες – δεξιότητες.

• Εγκεφαλικά Ημισφαίρια

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το σύστημα σχετικά με τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, θα βοηθήσουν παιδιά και ενήλικες να εκτιμήσουν τις κλίσεις και τις τάσεις τους προς συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα, να θέσουν στόχους και να προετοιμαστούν μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού / εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και να διαπιστώσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μεταδίδεται η γνώση στο άτομο, ώστε να μαθαίνει πιο γρήγορα, και πιο αποτελεσματικά.

• Μαθησιακοί τύποι

Είναι προφανές ότι ο άνθρωπος μαθαίνει χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις του, αντιδρώντας σε ερεθίσματα που δέχεται από το περιβάλλον του. Τυχόν μαθησιακές δυσκολίες, συχνά, (αλλά όχι πάντοτε) αναδεικνύονται στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ της κατανομής των μαθησιακών τύπων του ατόμου και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται

πληροφορίες και γνώσεις. Στόχος του παρόντος τεστ είναι να εξετάσει την κατανομή συγκεκριμένων μαθησιακών τύπων που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αφομοιώνει γνώσεις. Οι τύποι που εξετάζονται είναι:

α) Ακουστικός (αξιοποιεί ακουστικές πληροφορίες)

β) Οπτικός (αξιοποιεί οπτικές πληροφορίες)

γ) Λεκτικός (αξιοποιεί λεκτικές πληροφορίες)

δ) Κιναισθητικός (αξιοποιεί κιναισθητικές πληροφορίες)

ε) Διαπροσωπικός (αξιοποιεί τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη συναναστροφή)

στ) Ενδοπροσωπικός (προτιμά να μελετά μόνος του και σκέφτεται ανεξάρτητα)

• Μαθησιακές ικανότητες

Το τεστ αυτό είναι βασισμένο σε μια πρωτοποριακή θεωρία αξιολόγησης των γνωσιακών ικανοτήτων με τη χρήση του χωροχρονικού και του διαγραμματικού συλλογισμού, υπερβαίνοντας τη θεωρία των Cattell-Horn-Carroll. Εντοπίζει συγκεκριμένα πεδία σκέψης, όπου το άτομο παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στην αφομοίωση νέων πληροφοριών χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή χωρίς τον ανάλογο συλλογισμό, εξετάζοντας το διανοητικό δυναμικό με βάση τους παράγοντες α) Συνταίριασμα εννοιών, β) Σύνθεση εννοιών, γ) Ανακατασκευή εννοιών, δ) Αναγνώριση αναλογιών, ε) Κατανόηση κανόνων, στ) Κατανόηση υποσυνόλων, ζ) Κατανόηση τομών.

Ariston Psychometrics

Kolokotroni 35,

Athens, Kifissia, 14562

+302108083035 / +302108084695

www.aristontest.com, info@aristontest.com

Η ομάδα Gr8 Tomorrow σε συνεργασία με το Ariston Psychometrics προσφέρει στους επισκέπτες μας μειωμένη τιμή στο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο Μαθησιακό Τεστ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!