ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

6 Πανεπιστήμια – διάλεξε αυτό που σου ταιριάζει

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Διεθνείς Σπουδές, Επικοινωνία και Πολιτισμός.

Όπα

Στατιστική, Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Ευρωπαϊκές Σπουδές

Μετσόβιο

Αρχιτεκτονική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες, Μηχανικοί


Έκπα

Νομική, Θεολογική, Θετικές Επιστήμες, Οικονομικές & Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφική, Επιστήμες Φυσικής Αγωγής, Αγωγής Υγείας, Αγροτική Ανάπτυξη, Διατροφή & Αειφορία

Παπεί

Οικονομικές, Επιχειρηματικές & Διεθνής Σπουδές, Ναυτιλία & Βιομηχανία, Χρηματοοικονομική, Στατιστική, Τεχνολογία Πληροφορικής & Επικοινωνίας

Παδά

Δημόσια Υγεία, Διοικητικές, Οικονομικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Επιστήμες τροφίμων, Εφαρμοσμένες Τέχνης & Πολιτισμού, Επιστήμες Πρόνοιας & Υγείας, Μηχανικοί