Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ( ΠΑΔΑ )

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι ένα δυναμικό και συνεχώς εξελισσόμενο ίδρυμα το οποίο προσδοκά να υλοποιήσει το όραμα και την αποστολή του και να   επιτύχει τους στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας, όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή (διδακτικά μέσα, αίθουσες εκπαίδευσης, εργαστήρια) την οποία διαθέτει.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Σχολές & τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: