ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών επιδιώκει και παρέχει εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Στόχος είναι η κατάρτιση ικανών στελεχών, ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κατάρτιση επιστημόνων στους τομείς που καλλιεργεί, ικανών να γίνουν φορείς δημιουργίας.

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στους παρακάτω συνδέσμους:

Βάσεις τμημάτων 2019 και 2020:

ΤΜΗΜΑΤΑΒΑΣΕΙΣ 2019ΒΑΣΕΙΣ 2020
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών13.80414.100
Τμήμα Οικονομικής Επιστημης15.72515.800
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας17.75917.900
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων16.08716.400
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής16.37116.325
Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας14.45815.000
Τμήμα Πληροφορικής16.43316.550
Τμήμα Στατιστικής13.33713.425

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών:

 • Οικονομολόγος στον δημόσιο και ιδιωτικό οικονομικό τομέα
 • Στέλεχος στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Στέλεχος σε Εταιρείες Συμβούλων, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Τεχνικές Εταιρείες, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

• Στέλεχος στον χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα σε τράπεζες. Στέλεχος σε Εταιρείες Συμβούλων, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Υψηλής Τεχνολογίας και Τεχνικές Εταιρείες, Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Διεθνείς Οργανισμούς.

 • Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • Στέλεχος και σύμβουλος Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, με έμφαση σην Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Επιχειρησιακή Στρατηγική, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Οργανωσιακή Ψυχολογία και Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Ποσοτικές Μέθοδοι στο Μάνατζμεντ, Ψηφιακή Οικονομία/ Κοινωνική Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων/ Συστημάτων, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.ά.

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Στελεχος ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και Oργανισμών με αντικείμενο τη Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Λογιστική, Χρηματοδοτική Διοίκηση, Φορολογική, Ελεγκτική, Μάρκετινγκ, Γενικό Μάνατζμεντ, Διοίκηση Προσωπικού, Διοίκηση Παραγωγής, Πληροφοριακά Συστήματα, Βιομηχανικές Σχέσεις κ.λπ.)

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Στελέχος των οικονομικών υπηρεσιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα
 • Λογιστής
 • Ορκωτός ελεγκτης εταιρειών και μεγάλων Xρηματοπιστωτικών και Xρηματοοικονομικών Oργανισμών, όπως εμπορικών και επενδυτικών τραπεζών, χρηματιστηριακών, επενδυτικών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 • Στέλεχος μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαφήμισης, διοίκησης επωνύμου προϊόντος, πωλήσεων
 • Στέλεχος έρευνας αγοράς
 • Στέλεχος δημοσίων σχέσεων
 • Στέλεχος διοίκησης ανθρώπινων πόρων
 • Στέλεχος και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Τμήμα Πληροφορικής

 • Στέλεχος σε τμήματα Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και Οργανισμών
 • Στέλεχος σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων
 • Καθηγήτης στη δευτεροβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση
 • Στέλεχος Διοίκησης και της Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Στατιστικής

 • Στέλεχος στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και άλλες κυβερνητικές Υπηρεσίες (που όλες έχουν Διευθύνσεις Στατιστικής
 • Στέλεχος σε ασφαλιστικές εταιρείες
 • Στέλεχος σε επιχειρήσεις και τράπεζες
 • Στέλεχος σε βιομηχανίες
 • Στέλεχος στον τουρισμό
 • Στέλεχος στις συγκοινωνίες
 • Στέλεχος σε εταιρείες δημοσκοπήσεων